• Samsung Business 600b4b-A01 kn
   
 • Samsung NP300E4X-A05VN
   
 • Samsung NP300E4Z-A04VN
   
 • Toshiba L510-S4020B
 • Ultrabook Hp Folio 13-1051nr
   
 • Hp 431
   
 • HP Pavilion DV6t-7000
   
 • Canon IR ADV C2020H

 • DocuCentre-IV 2060/3060/3065

 

 Với  phương châm tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị phần cứng trong hệ thống công nghệ thông tin của quý khách hàng, việc sửa để tái sử dụng các thiết bị phần cứng là nhu cầu cần thiết cho người sử dụng.

 

 Đội ngũ tư vấn CNTT của Tầm Nhìn kết hợp giữa kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu với kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh, tài chính và kế toán.

 Kiểm tra thiết bị theo định kỳ (hoặc phối hợp với các chuyên viên của đơn vị khách hàng ) nhằm tiên đoán hoặc phát hiện hỏng hóc. Khi thiết bị gặp sự cố, chúng tôi cố gắng khôi phục lại thiết bị, hệ thống trong thời gian ngắn nhất.

 

Danh mục Sản phẩm
Dịch vụ tư vấn

Công nghệ Thông tin (CNTT) thường được xem là cơ hội và thách thức.

Trong khi CNTT đã trở thành một điều kiện tiên quyết để phát triển và thành công, nhiều tổ chức đang tìm cách để có thể nắm bắt chắc chắn hơn về các vấn đề CNTT.

Đội ngũ tư vấn CNTT của Tầm Nhìn kết hợp giữa kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu với kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh, tài chính và kế toán.

Ngoài ra, chúng tôi có các thuộc tính nghề nghiệp mà khách hàng đòi hỏi ở một chuyên viên tư vấn CNTT:

 • Tính khách quan và độc lập

 • Khả năng tiếp cận toàn cầu, am hiểu về địa phương

 • Phương pháp tiếp cận cân bằng đối với tăng trưởng và rủi ro

 • Kiến thức chuyên sâu về tài chính, pháp luật, kiểm soát CNTT và về ngành kinh doanh

 

Cách thức hỗ trợ khách hàng

 • Chúng tôi giúp các tổ chức thấy được cách điều chỉnh năng lực CNTT của họ phù hợp với các chiến lược và mục tiêu hoạt động
 • Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ được thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức nâng cao lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư vào CNTT và quản lý hiệu quả các rủi ro về CNTT

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT

 • Chiến lược và Hiệu quả Hoạt động CNTT

 • Dịch vụ Tư vấn ERP

 • Dịch vụ đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục

 • Quản trị Doanh nghiệp Thông minh

 • Quản lý Rủi ro Thông tin (IRM) trong kiểm toán độc lập

Các dịch vụ khác